Slovenské elektrárne – centrála Bratislava

Slovenske elektrárne majú 35 elektrárni z toho 31 vodných, 2 jadrové elektrárne, ešte jednu fungujúcu tepelnú a jedno riaditeľstvo v Bratislave.
Kľúčovým motívom vizuálu Bratislavskej centrály sa stalo práve prepojenie výroby elektrickej energie s administratívnym riaditeľstvom.

Martin Hruška ako autor projektu (architektonický atelier ARDELINE) napríklad pomocou abstrakcie preniesol tlakovú nádobu jadrového reaktora do priestorov recepcie vo forme knižnice. Alebo vytvoril efekt vodnej hladiny na strope pomocou zvlneného plechu odrážajúci svetelné zdroje, nakoľko voda je nenahraditeľným prvkom pri výrobe elektriky. Nájdeme tu ale aj reálne výrobné artefakty ako demontové lopatky turbíny odstavenej tepelnej elektrárne Nováky zakomponované do stola v auditóriu a mnoho ďalšieho.

Mojou úlohou bolo fotograficky zdokumentovať toto umelecké dielo no hneď som vedel, že plný potenciál sa odhalí práve vďaka videu a preto som aj v tomto projekte spojil moje foto a video služby do jedného konceptuálneho celku.

Krátky klip – ukážka

Dokumentárny mini film