Ceny / Cenník fotografických a kameramanských služieb

Podrobnú cenovú kalkuláciu považujeme za prvý krok k obojstrannej spokojnosti z finálneho produktu. Preto pred samotnou realizáciou projektu vždy dostanete na mieru vypracovanú položkovitú cenovú kalkuláciu, v ktorej detailne uvidíte ako časovo a tým pádom aj finančne budú jednotlivé kroky nákladné.

U nás teda viete dopredu presne koľko bude fotenie / točenie trvať a koľko za neho zaplatíte.